Etablering
Organisasjon
Verksemder
Prisar
Biografiar
Arkiv og brev
Utsmykking
Peter Olivarius Bugge

Peter Olivarius Bugge (1764-1849)

Minnetale over Peter Olivarius Bugge på Høitidsdagen i 1939, ved A. Skrondal: Peter Olivarius Bugge og Det Kgl Norske Videnskabers Selskab 1804-1820:

 

Til høyre: Minnemedaljer over Peter Olivarius Bugge i 1939, advers og revers i sølv øverst og forgylt tambak nederst.

 

Biografi ved Knut Mykland i Norsk biografisk leksikon, via Store norske leksikon.

 Active Image

Active Image

Active Image

Active Image

 
 
© 2006 DKNVS 2010