-->  DKNVS Arkiv er innskrive i registeret Norges Dokumentarv   <-- "Arkivet etter Norges første akademiske selskap gir et unikt innsyn i den gryende vitenskapelige oppvåkningen og opplysningstid i Norge."

-->  Skrifter 250 år i 2011 <-- Skrifter 1761-1920 er digitalisert!

-->  Biografiar og minnemedaljar

--> Jubileumsbøker

--> Jubileet 2010

--> Utsmykking: REFLEXIONS

250 år med vitskap og opplysing

Velkommen til å ta del i stort jubileum for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) som vart skipa i Trondheim i 1760 og dermed kan feira 250 år i 2010!

I samband med dette har vi etablert ein jubileumsvev som presenterar deler av historia til DKNVS og samverknaden med både Vitenskapsmuseet og Gunnerusbiblioteket opp gjennom tida. Frå første stund har det vore eit mål for DKNVS å invitera alle interesserte med inn i kunnskapens og vitskapens mange rom og verkstader. Slik er det også i dag. Velkommen til å nytta denne nye reiskapen til interessant innsikt i det som har skjedd på mange kunnskapsfelt over fleire hundreår.

Med beste helsing Steinar Supphellen, preses i DKNVS (til 2011)


Føremålet med nettstaden er å tilby kjelderessursar på nett.

DKNVS kontaktinformasjon: Telefon:+47 73 59 21 57 / 22 64 | Telefax:+47 73 59 58 95 | Kontor i Erling Skakkes gt. 47 C | Postadresse: 7491 Trondheim | E-postadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. | Internettadresse: www.dknvs.no

 
 
© 2006 DKNVS 2010